συστήματος προειδοποίησης

Ανάπτυξη συστήματος προειδοποίησης για υδρο-περιβαλλοντικούς κινδύνους (πλημμύρες, ξηρασίες, χαμηλές ροές, ρύπανση υδάτων)

Στο προτεινόμενο έργο, θα αναπτυχθεί ένα σύστημα προειδοποιήσεων για υδρο-περιβαλλοντικούς κινδύνους από πλημμύρες, ξηρασίες, χαμηλές ροές και ρύπανση υδάτων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των αυτόματων σταθμών για την αποστολή ειδοποιήσεων συναγερμού σε περίπτωση υπέρβασης των σχετικών ορίων.

Ως εκ τούτου, η ομάδα του έργου θα διερευνήσει τις συνήθεις διακυμάνσεις κρίσιμων υδρολογικών παραμέτρων,

όπως η στάθμη /παροχή του νερού, η ηλεκτρική αγωγιμότητα, το διαλυμένο οξυγόνο και την θολερότητα. Έτσι θα προκύψουν όρια συναγερμού τριών επιπέδων που θα διευκολύνουν την έγκαιρη λήψη μέτρων αντιμετώπισης των σχετικών επιπτώσεων από τις αρμόδιες αρχές.

  • Το 1ο επίπεδο συναγερμού θα είναι μια αρχική ένδειξη ότι η αντίστοιχη παράμετρος πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά τις επόμενες ημέρες (π. χ., υπέρβαση της διαμέσου τιμής).
  • Το όριο του 2ου επιπέδου θα είναι η 1ο προειδοποίηση ασφαλείας (π.χ., υπέρβαση του 75ου εκατοστημόριου) κατά την οποία θα πρέπει να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες αρχές, ώστε να προετοιμάσουν τα μέτρα μείωσης των επιπτώσεων,
  • ενώ το όριο του 3ου επιπέδου θα είναι η 2η προειδοποίηση ασφαλείας (π.χ., υπέρβαση του 90ου εκατοστημόριου) που θα πρέπει να ενεργοποιήσει άμεσα την εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων.

Κατά την αρχική φάση λειτουργίας του δικτύου παρακολούθησης, όταν δεν θα είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα δεδομένα για την εκτίμηση των ορίων που προαναφέρθηκαν, θα καθοριστούν προσωρινά εύλογα όρια ασφαλείας σε κάθε θέση μετά από επιτόπιες μετρήσεις και με βάση υφιστάμενες μελέτες.

Η ομάδα του έργου θα προσεγγίσει και πάλι τα ενδιαφερόμενα μέρη σε κάθε περιοχή εγκατάστασης σταθμών παρακολούθησης, μετά την ανάπτυξη του Συστήματος Προειδοποίησης και θα ζητήσει τα στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων για τη λήψη σχετικών ειδοποιήσεων μέσω e-mail ή sms.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα: LinkedInPrint
Δημοσιεύτηκε στη κατηγορία Uncategorized