Παρακολούθηση υδάτων με σύγχρονες τεχνολογίες

για την διαχείριση κινδύνου απο φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές.

epirus-waters-slider5-2
epirus-waters-slider9-2
epirus-waters-slider10
epirus-waters-slider13
epirus-waters-slider11
epirus-waters-slider7
PlayPause
previous arrow
next arrow

Χρηματοδοτικό πρόγραμμα:
«ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2023»

Άξονας Προτεραιότητας 2:
«Δράσεις Διατήρησης της Βιοποικιλότητας – Καινοτόμες δράσεις – Έξυπνες Πόλεις – Λοιπές δράσεις»

μετάβαση στην ιστοσελίδα του Υπουγρείου περιβάλλοντος και ενέργειας

Πρόσφατα Νέα

Δράσεις

Προσδιορισμός θέσεων εγκατάστασης αυτόματων σταθμών

Οι θέσεις εγκατάστασης των αυτόματων σταθμών παρακολούθησης των υδρολογικών μεταβλητών και παραμέτρων ποιότητας των υδάτων, καθορίστηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών του έργου και παρουσιάζονται σε τεχνική έκθεση. Κριτήρια που αφορούν τις υφιστάμενες σχετικές…

Διαβάστε περισσότερα Προσδιορισμός θέσεων εγκατάστασης αυτόματων σταθμών

Αγορά και εγκατάσταση αυτόματων σταθμών

Με βάση τα στοιχεία της τεχνικής έκθεσης της Δράσης 1,  αποφασίστηκαν οι προδιαγραφές των αυτόματων, τηλεμετρικών σταθμών παρακολούθησης για την προμήθεια τους. Αναλυτική έρευνα αγοράς επιχειρήθηκε κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων μηνών της δράσης, ενώ δόθηκε…

Διαβάστε περισσότερα Αγορά και εγκατάσταση αυτόματων σταθμών

Ένταξη των αυτόματων σταθμών στην υπάρχουσα υποδομή του ΕΛΚΕΘΕ

Τα δεδομένα των σταθμών παρακολούθησης θα μεταδίδονται τηλεμετρικά στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου υποδοχής (σε τουλάχιστον ωριαία βάση), και θα ενσωματώνονται άμεσα στην σχετική βάση δεδομένων. Οι μηχανισμοί ελέγχου του συστήματος θα εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία…

Διαβάστε περισσότερα Ένταξη των αυτόματων σταθμών στην υπάρχουσα υποδομή του ΕΛΚΕΘΕ

Λειτουργία και συντήρηση του δικτύου παρακολούθησης

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, θα ορίσει έναν διαχειριστή του υδρολογικού συστήματος και έναν του συστήματος ποιότητας υδάτων κάθε σταθμού, οι οποίοι θα συντονίζουν τη λειτουργία και τη συντήρηση του δικτύου παρακολούθησης επιβλέποντας τη λειτουργία…

Διαβάστε περισσότερα Λειτουργία και συντήρηση του δικτύου παρακολούθησης

Δημοσιότητα του έργου

Η δημοσιότητα του έργου, αποσκοπεί στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και των αρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, μέσω των αυτόματων σταθμών του έργου ώστε να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν περισσότερο η προτεινόμενη υποδομή.…

Διαβάστε περισσότερα Δημοσιότητα του έργου

Τα δεδομένα των σταθμών θα είναι ανοικτά προς κάθε ενδιαφερόμενο, μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, ενώ θα δημοσιοποιούνται και στην υπάρχουσα σχετική υποδομή του τομέα Εσωτερικών Υδάτων του ΕΛΚΕΘΕ.

Το επιχειρησιακό δίκτυο, που θα καταγράφει σε πραγματικό χρόνο, όλες τις ουσιώδεις παραμέτρους για την ποσοτική εκτίμηση των υδάτων (στάθμη, παροχή, θερμοκρασία, κλπ.) καθώς και αβιοτικές παραμέτρους για την ποιότητα τους, μπορεί να παρέχει στήριξη σε δημόσιους φορείς, ερευνητές, μηχανικούς και ενδιαφερόμενους για: 

  • τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων σχεδιασμού και διαχείρισης των υδατικών αποθεμάτων.
  • την πρόβλεψη και την ανάληψη μέτρων για τον έγκαιρο μετριασμό των επιπτώσεων από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές (πλημμύρες, ξηρασία, ρύπανση υδάτων, κλπ.). 
  • την εκτίμηση και κατανομή των περιβαλλοντικών απαιτήσεων νερού
  • τον σχεδιασμό έργων υδρομάστευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας