συστήματος προειδοποίησης

Ανάπτυξη συστήματος προειδοποίησης για υδρο-περιβαλλοντικούς κινδύνους (πλημμύρες, ξηρασίες, χαμηλές ροές, ρύπανση υδάτων)

Στο προτεινόμενο έργο, θα αναπτυχθεί ένα σύστημα προειδοποιήσεων για υδρο-περιβαλλοντικούς κινδύνους από πλημμύρες, ξηρασίες, χαμηλές ροές και ρύπανση υδάτων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των αυτόματων σταθμών για την αποστολή ειδοποιήσεων συναγερμού σε περίπτωση υπέρβασης των σχετικών ορίων. Ως εκ τούτου, η ομάδα του έργου θα διερευνήσει τις συνήθεις διακυμάνσεις κρίσιμων υδρολογικών παραμέτρων, όπως η στάθμη /παροχή […]

Περισσότερα »Ανάπτυξη συστήματος προειδοποίησης για υδρο-περιβαλλοντικούς κινδύνους (πλημμύρες, ξηρασίες, χαμηλές ροές, ρύπανση υδάτων)
Δημοσιεύτηκε στη κατηγορία Uncategorized