Προσδιορισμός θέσεων εγκατάστασης αυτόματων σταθμών

Οι θέσεις εγκατάστασης των αυτόματων σταθμών παρακολούθησης των υδρολογικών μεταβλητών και παραμέτρων ποιότητας των υδάτων, καθορίστηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών του έργου και παρουσιάζονται σε τεχνική έκθεση. Κριτήρια που αφορούν τις υφιστάμενες σχετικές υποδομές, τις περιοχές υψηλού κινδύνου πλημμύρας, όπως προσδιορίζονται στις μελέτες της Οδηγίας για τις πλημμύρες, τις ρυπαντικές πιέσεις, όπως καταγράφονται στα σχέδια […]

Περισσότερα »Προσδιορισμός θέσεων εγκατάστασης αυτόματων σταθμών
Σταθμή μέτρησης δεδομένων

Αγορά και εγκατάσταση αυτόματων σταθμών

Με βάση τα στοιχεία της τεχνικής έκθεσης της Δράσης 1,  αποφασίστηκαν οι προδιαγραφές των αυτόματων, τηλεμετρικών σταθμών παρακολούθησης για την προμήθεια τους. Αναλυτική έρευνα αγοράς επιχειρήθηκε κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων μηνών της δράσης, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι σταθμοί να αποτελούνται από τεχνολογικά προηγμένους, “έξυπνους” αισθητήρες σχετικά χαμηλού κόστους και μικρού μεγέθους, προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλα κόστη […]

Περισσότερα »Αγορά και εγκατάσταση αυτόματων σταθμών
Υποδομή σταθμών ΕΛΚΕΘΕ

Ένταξη των αυτόματων σταθμών στην υπάρχουσα υποδομή του ΕΛΚΕΘΕ

Τα δεδομένα των σταθμών παρακολούθησης θα μεταδίδονται τηλεμετρικά στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου υποδοχής (σε τουλάχιστον ωριαία βάση), και θα ενσωματώνονται άμεσα στην σχετική βάση δεδομένων. Οι μηχανισμοί ελέγχου του συστήματος θα εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του δικτύου και σύγχρονα εργαλεία λογισμικού θα ανιχνεύουν ενδεχόμενες δυσλειτουργίες σε συγκεκριμένους αισθητήρες ή /και καταγεγραμμένες τιμές, ενημερώνοντας τον Επιστημονικό […]

Περισσότερα »Ένταξη των αυτόματων σταθμών στην υπάρχουσα υποδομή του ΕΛΚΕΘΕ
συντήρηση δικτύου σταθμών

Λειτουργία και συντήρηση του δικτύου παρακολούθησης

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, θα ορίσει έναν διαχειριστή του υδρολογικού συστήματος και έναν του συστήματος ποιότητας υδάτων κάθε σταθμού, οι οποίοι θα συντονίζουν τη λειτουργία και τη συντήρηση του δικτύου παρακολούθησης επιβλέποντας τη λειτουργία του εξοπλισμού παρακολούθησης με τη χρήση σχετικών εργαλείων. Η ομάδα του έργου θα διασφαλίσει την αξιόπιστη λειτουργία του δικτύου παρακολούθησης […]

Περισσότερα »Λειτουργία και συντήρηση του δικτύου παρακολούθησης
δημοσίευση του έργου

Δημοσιότητα του έργου

Η δημοσιότητα του έργου, αποσκοπεί στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και των αρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, μέσω των αυτόματων σταθμών του έργου ώστε να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν περισσότερο η προτεινόμενη υποδομή. Μέσω της δημιουργίας μιας σύγχρονης και αισθητικά άρτιας ιστοσελίδας που θα περιγράφει τους σκοπούς, τις δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα […]

Περισσότερα »Δημοσιότητα του έργου