Παραδοτέα

Α/ΑΤίτλος ΠαραδοτέουΑριθμός ΔράσηςΗμερομηνία ολοκλήρωσης
1Τεχνική έκθεση θέσεων εγκατάστασης109/2023
2Εγκατεστημένο δίκτυο σταθμών παρακολούθησης203/2024
3Δεδομένα σταθμών μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του ΕΛΚΕΘΕ304/2024
4Τεχνική έκθεση με την αποτίμηση των μετρήσεων, τα κατώφλια ασφαλείας και τις ειδοποιήσεις για υδρο-περιβαλλοντικούς κινδύνους409/2024
5Αναφορά με την περιγραφή δράσεων δημοσιότητας (περιλαμβάνει και κατάλογο συμμετεχόντων)609/2024
6Ιστοσελίδα του έργου και λογαριασμοί κοινωνικών δικτύων607/2024
7Δελτία τύπου6Κάθε 3 μήνες από την έναρξη του έργου
82 συναντήσεις εργασίας με αρμόδιους φορείς – (ΟΡΟΣΗΜΟ)69/2023 και 03/2024
92 δράσεις ευαισθητοποίησης μαθητών – (ΟΡΟΣΗΜΟ)603/2024 και 09/2024
10Τοποθέτηση πινακίδων με QR codes – (ΟΡΟΣΗΜΟ)603/2024
111 ενημερωτική ημερίδα – (ΟΡΟΣΗΜΟ)609/2024
Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα: LinkedInPrint