Ομάδα έργου

Ηλίας Δημητρίου

Δρ. Ηλίας Δημητρίου

Eρευνητής Α’ Βαθμίδας (ΕΛΚΕΘΕ)

Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής του έργου

Ο Δρ. Ηλίας Δημητρίου είναι υπεύθυνος του Τομέα Εσωτερικών Υδάτων του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) του ΕΛΚΕΘΕ. Συντονίζει τη λειτουργία του δικτύου αυτόματων σταθμών παρακολούθησης ποιότητας και ποσότητας υδάτων (https://hydro-stations.hcmr.gr/) και είναι υπεύθυνος για το έργο της παρακολούθησης της οικολογικής κατάστασης των υδάτων στο Εθνικό δίκτυο παρακολούθησης υδάτων της Οδηγίας Πλαίσιο για τα ύδατα (https://wfd.hcmr.gr/).


Αναστάσιος Παπαδόπουλος

Δρ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος

Ερευνητής Α’ βαθμίδας (ΕΛΚΕΘΕ)

Ο Δρ. Αναστάσιος Παπαδόπουλος είναι υπεύθυνος του επιχειρησιακού μοντέλου υδρομετεωρολογικής πληροφορίας του Τομέα Εσωτερικών Υδάτων του Ινστιτούτου Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) του ΕΛΚΕΘΕ (https://meteo.hcmr.gr/). Θα συμμετέχει στον καθορισμό των θέσεων εγκατάστασης των αυτόματων σταθμών, καθώς και στις διεργασίες τοποθέτησης και λειτουργία τους.


Γεώργιος Αμαξίδης

Γεώργιος Αμαξίδης

Γεωλόγος MSc – ΙΔΑΧ (ΕΛΚΕΘΕ)

Ο Γεώργιος Αμαξίδης θα συμμετέχει στις δράσεις εγκατάστασης και λειτουργίας των αυτόματων σταθμών του έργου καθώς και στην ανάπτυξη του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για φαινόμενα πλημμύρας, ξηρασίας και ρύπανσης υδάτων.


Αργυρώ Ανδριοπούλου

Αργυρώ Ανδριοπούλου

Βιολόγος MSc – ΙΔΑΧ (ΕΛΚΕΘΕ)

Η Αργυρώ Ανδριοπούλου, είναι υπεύθυνη της Μονάδας Εκπαίδευσης του ΕΛΚΕΘΕ (https://www.facebook.com/educationhcmr). Θα συμμετέχει στις δράσεις δημοσιότητας και στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του έργου.


Θεοδώρα Κουβαρντά

Θεοδώρα Κουβαρντά

Περιβαλλοντολόγος MSc – ΙΔΑΧ (ΕΛΚΕΘΕ)

Η Θεοδώρα Κουβαρντά θα συμμετέχει στις δράσεις δημοσιότητας του έργου, στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για θέματα παρακολούθησης των υδάτων.


Μαρία Κουτσοδήμου

Βιολόγος MSc – ΙΔΑΧ (ΕΛΚΕΘΕ)

Η Μαρία Κουτσοδήμου θα συμμετέχει στις δράσεις δημοσιότητας και στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του έργου.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα: LinkedInPrint