συντήρηση δικτύου σταθμών

Λειτουργία και συντήρηση του δικτύου παρακολούθησης

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου, θα ορίσει έναν διαχειριστή του υδρολογικού συστήματος και έναν του συστήματος ποιότητας υδάτων κάθε σταθμού, οι οποίοι θα συντονίζουν τη λειτουργία και τη συντήρηση του δικτύου παρακολούθησης επιβλέποντας τη λειτουργία του εξοπλισμού παρακολούθησης με τη χρήση σχετικών εργαλείων.

συντήρηση δικτύου σταθμών

Η ομάδα του έργου θα διασφαλίσει την αξιόπιστη λειτουργία του δικτύου παρακολούθησης μέχρι και 3 έτη μετά το πέρας του έργου, ενώ μετά από αυτό το διάστημα η λειτουργία και συντήρηση του δικτύου σταθμών θα υποστηριχθεί από το Εθνικό έργο παρακολούθησης της Οδηγίας για τα Ύδατα (το ΕΛΚΕΘΕ είναι αρμόδιο για την εφαρμογή της), με σκοπό την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης λειτουργίας και  βιωσιμότητας του.

Η ομάδα του έργου θα διασφαλίσει την αξιόπιστη λειτουργία του δικτύου παρακολούθησης μέχρι και 3 έτη μετά το πέρας του έργου, ενώ μετά από αυτό το διάστημα η λειτουργία και συντήρηση του δικτύου σταθμών θα υποστηριχθεί από το Εθνικό έργο παρακολούθησης της Οδηγίας για τα Ύδατα (το ΕΛΚΕΘΕ είναι αρμόδιο για την εφαρμογή της), με σκοπό την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης λειτουργίας και  βιωσιμότητας του.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα: LinkedInPrint