δημοσίευση του έργου

Δημοσιότητα του έργου

Η δημοσιότητα του έργου, αποσκοπεί στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και των αρμόδιων φορέων για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, μέσω των αυτόματων σταθμών του έργου ώστε να αξιοποιηθεί κατά το δυνατόν περισσότερο η προτεινόμενη υποδομή.

Μέσω της δημιουργίας μιας σύγχρονης και αισθητικά άρτιας ιστοσελίδας που θα περιγράφει τους σκοπούς, τις δράσεις και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου, και η οποία θα ανανεώνεται σε τουλάχιστον μηνιαία βάση καθ’ όλη την διάρκεια του έργου, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται μέσω οπτικοακουστικού υλικού για όλες τις δράσεις  καθώς και για όλα τα παραδοτέα του έργου, ενώ μέσα από αυτή θα προβάλλονται και οι μετρήσεις των αυτόματων σταθμών παρακολούθησης του έργου με τρόπο φιλικό και ελκυστικό προς τον χρήστη. Επίσης, τα δεδομένα του έργου θα είναι ανοικτά προς το κοινό μέσω της ιστοσελίδας ενώ θα υπάρχουν και φόρμες επικοινωνίας για να λαμβάνει κάθε ενδιαφερόμενος ειδοποιήσεις από τους σταθμούς για υπερβάσεις ορίων ασφαλείας, εφόσον το επιθυμεί.

Παράλληλα, οι δράσεις του έργου, θα παρουσιάζονται  σε τακτά χρονικά διαστήματα στους λογαριασμούς του Facebook και του Instagram.

Επιπρόσθετα, ανά τρίμηνο θα αποστέλλονται Δελτία Τύπου και ανακοινώσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα σχετικά με τα νέα και τις δράσεις του έργου.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα: LinkedInPrint