Σταθμή μέτρησης δεδομένων

Αγορά και εγκατάσταση αυτόματων σταθμών

Με βάση τα στοιχεία της τεχνικής έκθεσης της Δράσης 1,  αποφασίστηκαν οι προδιαγραφές των αυτόματων, τηλεμετρικών σταθμών παρακολούθησης για την προμήθεια τους. Αναλυτική έρευνα αγοράς επιχειρήθηκε κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων μηνών της δράσης, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι σταθμοί να αποτελούνται από τεχνολογικά προηγμένους, “έξυπνους” αισθητήρες σχετικά χαμηλού κόστους και μικρού μεγέθους, προκειμένου να αποφευχθούν μεγάλα κόστη στην εγκατάσταση και συντήρηση του συστήματος και να επιτευχθεί ικανοποιητική αντοχή τους σε περιβαλλοντικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους (π.χ. πλημμύρες, βανδαλισμοί, κλπ.).

Οι επιλεγμένοι σταθμοί υποστηρίζονται από ένα σύγχρονο σύστημα τηλεπικοινωνιών (GPRS / LoRaWAN, κλπ.) που θα επιτρέπει τη συνεχή επικοινωνία με τους servers και τις βάσεις δεδομένων του ΕΛΚΕΘΕ, ενώ θα υπάρχει επίσης τη δυνατότητα να στέλνουν μηνύματα συναγερμού έξω από την προγραμματισμένη επικοινωνία, κάθε φορά που εντοπίζονται υπερβάσεις σε προκαθορισμένα κρίσιμα όρια των παρακολουθούμενων παραμέτρων.

Στο πλαίσιο της εγκατάστασης των σταθμών, η ομάδα του έργου θα προσεγγίσει τους ενδιαφερόμενους φορείς σε κάθε περιοχή εγκατάστασης του δικτύου παρακολούθησης, θα τους ενημερώνει για τη λειτουργία του δικτύου και τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των σχετικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των δυνατοτήτων προειδοποίησης του συστήματος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Διευθύνσεις Υδάτων, τα Τμήματα Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Αρχών, οι τοπικοί Δήμοι, τα Τεχνικά Επιμελητήρια, κλπ.

Μοιραστείτε αυτή τη σελίδα: LinkedInPrint